Den ene dagen

Evaluering|

Rapporten ble laget på oppdrag fra Midtlyngutvalget (Utvalget for bedre læring for barn, unge og voksne med særskilte behov) Den ser på hva som tilbys ungdom som tilbys deltidstiltak utenfor den ordinære skolen. Slike tiltak øker i Norge.

  • Utdanningsdirektoratet - direktoratet for utvikling av grunnskole og videregående opplæring
  • Hanne Jahnsen, Svein Nergaard, Frank Rafaelsen, Arne Tveit
  • Lillegården kompetansesenter
Intervju
Observasjon