Deltakerundersøkelsen 2014

Evaluering|

NIFU har på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet gjennomført en undersøkelse blant lærerne som tar videreutdanning gjennom strategien Kompetanse for kvalitet i studieåret 2013/2014. Undersøkelsen er gjennomført for å evaluere og sikre kvaliteten på videreutdanningstilbudene. Omtrent fire av fem forteller at de har hatt nytte av studiet, at studiet er relatert til læreplanen og at deres erfaringer fra praksis er brukt i studiet.

  • Utdanningsdirektoratet
  • Cay Gjerustad, Berit Lødding
  • Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU)
Spørreskjema