De nye hjemmetjenestene : langt mer enn eldreomsorg

Evaluering|

Utredning om ressursbruk og ressursfordeling mellom ulike brukergrupper av hjemmetjenesten. Hvem er dagens brukere, hva slags tilbud får de, og hva er årsakene til økningen av yngre brukere?

  • Helse- og omsorgsdepartementet
  • Ivar Brevik
  • Norsk institutt for by- og regionforskning
Dokumentstudier
Statistikk