Country Evaluation Brief: South Sudan

Evaluering|

Denne briefen om Sør-Sudan er en del av en rapportserie fra Evalueringsavdelingen- «Country Evaluation Briefs» (CEB) - som samler og oppsummerer eksisterende evalueringsfunn fra utvalgte fokusland. Formålet er å gjøre relevant og systematisk innsamlet kunnskap om bistandsinnsatsen i disse landene bedre tilgjengelig for de som arbeider med disse landene til daglig, og for andre interesserte. I referanselisten finnes det direkte lenker til de underliggende evaluerings¬rapportene og andre relevante dokumenter. I tilleggsdokumentet med «evalueringsportretter» finnes også korte sammendrag av disse. Denne vil senere kunne oppdateres med fremtidige evalueringer.

  • Direktoratet for utviklingssamarbeid
  • Gunnar M. Sørbø, Mareike Schomerus, Lovise Aalen
  • Chr. Michelsens institutt
Dokumentstudier