Counrty Evaluation Brief: Myanmar

Evaluering|

Denne briefen om Myanmar er en del av en rapportserie fra evalueringsavdelingen - «Country Evaluation Briefs» (CEB) - som samler og oppsummerer eksisterende evalueringsfunn fra utvalgte partnerland. Formålet er å gjøre relevant og systematisk innsamlet kunnskap om bistandsinnsatsen i disse landene bedre tilgjengelig for dem som arbeider med disse landene til daglig, og for andre interesserte. I referanselisten finnes det direkte lenker til de underliggende evalueringsrapportene og andre relevante dokumenter. I tilleggsdokumentet «Evaluation Portrait» finnes også korte sammendrag av disse rapportene. Dette dokumentet vil senere kunne oppdateres med fremtidige evalueringer.

  • Direktoratet for utviklingssamarbeid
  • Jonas Lövkrona, Andreja Tonc, Jörn Dosch, Meike Pollakowski
  • Particip, Menon Economics
Dokumentstudier
Statistikk