Brukerundersøkelse 2013

Evaluering|

Oljedirektoratet har gitt Agenda Kaupang AS i oppdrag å foreta en undersøkelse av sentrale brukeres oppfatninger av direktoratets planer og prioriteringer, leveranser og tjenester. Det er gjennomført intervjuer med offentlige aktører og representanter for rettighetshavere og operatører. Det er også gjennomført en spørreundersøkelse rettet mot medlemmer i lisenskomiteer. I denne rapporten gjengis resultatene fra under-søkelsen. Resultatene sammenlignes også med resultater fra en lignende undersøkelse i 2010.

  • Oljedirektoratet
  • Morten Stenstadvold
  • AGENDA Kaupang
Intervju
Spørreskjema