Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Bruk av evaluering i statlig styring

Evaluering

Bruk av evaluering i statlig styring

Målsettingen med utredningen har vært å få mer kunnskap om hvordan evaluering benyttes som verktøy i statlig styring i dag, og hva som er eventuelle forbedringsområder når det gjelder evalueringers relevans, nytte og bruk i statlig styring og utvikling. Vurderingene er basert på en spørreundersøkelse basert på et representativt utvalg fra evalueringsportalen. I tillegg er det gjennomført intervjuer med ledere og nøkkelpersoner i departementer og underliggende virksomheter. Utredningen viser at evalueringer oppleves som et nyttig verktøy som grunnlag for styring, politikkutvikling og fagutvikling. Når det gjelder begrepene «styring», «kontroll», «utvikling» og «læring», bruker informantene i intervjuene disse begrepene om hverandre.

Publisert

Eier

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

Utgiver

Direktoratet for økonomistyring

Utførere

AGENDA Kaupang og Rambøll Management Consulting

Forfattere

Gitte Haugnæss og Ida Gram

Språk

norsk (bokmål)