Boligsosialt arbeid og kompetanseutvikling

Evaluering|

Metodisk boligsosialt arbeid er et videreutdanningstilbud ved Diakonhjemmet Høgskole som startet opp høsten 2012. Videreutdanningen går over to år og avsluttes våren 2014 og er et pilotstudium som gjennomføres på oppdrag fra Arbeids- og velferdsdirektoratet. Fafo og NOVA utfører evalueringen av studiet. Evalueringen startet våren 2013 og følger studiet til det avsluttes våren 2014, og i tillegg gjennomføres en siste datainnsamling blant studenter og tjenesteledere i kommunene hvor de jobber, etter at studiet er avsluttet høsten 2014. Denne rapporten er en delrapportering fra evalueringen. Sluttrapporten fra evalueringen kommer i februar 2015.

  • Arbeids- og velferdsetaten
  • Inger Lise Skog Hansen, Viggo Nordvik, Arne Backer Grønningsæter
  • Forskningsstiftelsen fafo
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier