Last ned som PDF

95 sider

36.33 MB

Forsiden av dokumentet Boligetablering

Evaluering

Boligetablering analyse av problemer og evaluering av virkemidler

Dette er en rapport fra en utredning om boligetableringsproblemer. Formålet med denne utredningen har vært å analysere problemer med å etblere seg i egen eiebolig for ungdom, aleneforsørgere, funksjonshemmede og innvandrere. I tillegg er det en evaluering av Husbankens selektive virkemidler for ungdom. Det er i tillegg utarbeidet konkrete anbefalinger til myndighetene, basert på de konklusjoner materialet gir anledning til å trekke. Det er boligetablering forstått som kjøp som er fokusert på i utredningen.

Publisert

Eier

Husbanken

Utfører

SINTEF AS

Forfatter

Bård Øistensen

Språk

norsk (bokmål)