Bolig og folkehelse - hva er sammenhengen?

Evaluering|

Prosjektet er en litteraturstudie og tar for seg artikler som sier noe om sammenhengen mellom bolig/boområde og helse. Litteraturstudien finner at det er en sammenheng mellom bolig/boområde og helse, og at det å bo i en dårlig bolig påvirker helsen negativt, både den fysiske og den mentale helsen. Denne sammenhengen kan overstyres av variablene utdanning og inntekt. Det tyder på at det er sosiale forskjeller i fordeling av bolig som er de bakenforliggende årsakene.

  • Husbanken
  • Marit K. Helgesen, Arne Holm, Lars Monkerud, Lene Schmidt
  • Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR)
Dokumentstudier