Behov for behovsprøving?

Evaluering|

I rapporten drøftes dagens regulering av drosjemarkedet i forhold til samferdselspolitiske og konkurransepolitiske målsettinger. Analysen viser at drosjemarkedet ikke skiller seg fra andre markeder på en slik måte at adgangen til markedet bør reguleres med behovsprøving.

  • Samferdselsdepartementet
  • ECON
Intervju
Dokumentstudier
Statistikk