Last ned som PDF

47 sider

0.36 MB

Forsiden av dokumentet Befolkningsundersøkelsen

Evaluering

Befolkningsundersøkelsen lønnstakere og pensjonisters oppfatning av Skatteetaten

Rapporten viser resultatene fra en undersøkelse om lønnstakeres og pensjonisters oppfatning av Skatteetaten. Hensikten med undersøkelsen er å få kunnskap om brukernes syn på og erfaringer med, samt krav og forventninger til Skatteetatens arbeid med informasjon og veiledning, samt service og brukeropplevelse. Rapporten sammenligner resultatene med resultater fra tilsvarende undersøkelse i 1999.

Publisert

Eier

Skattedirektoratet

Utfører

Ipsos

Forfatter

Lillian Næss Brodahl

Språk

norsk (bokmål)