Basis for decisions to use results-based payments in Norwegian development aid

Evaluering|

Rapporten er del av et todelt studie om bruken av resulatbasert finansiering i norsk utviklingssamarbeid. Denne rapporten ser nærmere på hvordan beslutninger om å bruke resultatbasert finansiering er blitt att og hvilke hensyn som lå til grunn for beslutningene. Rapporten har særlig sett på helsesektoren, klima- og skoginitiativet og ren energi. Den andre rapporten heter "Experiences with results based payments in Norwegian development aid" og ser nærmere på dokumenterte erfaringer.

  • Direktoratet for utviklingssamarbeid
  • Johan Helland, Ottar Mæstad
  • Chr. Michelsens institutt
Intervju
Dokumentstudier