Barnevernet - et utfordrende samliv mellom stat og kommune

På oppdrag for BLD har Vista Analyse AS utført en samfunnsøkonomisk analyse av ulike alternativer for faglig og økonomisk ansvarsdeling mellom statlig og kommunalt barnevern.

  • Barne- og familiedepartementet