Barnehager i kommunenes inntektssystem

Rapport om innlemming av barnehager i kommunenes inntektssystem. Utarbeidet for Kommunal- og regionaldepartementet av Econ og Furst og Høverstad. (05.03.2005)

  • Kommunal- og moderniseringsdepartementet