Assistert retur til Nigeria

Evaluering|

Financial Support for Return (FSR) og returprogrammet for sårbare grupper (VG) er to støtteordninger for personer som returnerer assistert til sitt opprinnelsesland. Evalueringen viser at nigerianere mangler tillit til nigerianske og norske myndigheter. Tydelig kommunikasjon rundt returprosessen er spesielt viktig for å skape forutsigbarhet for denne gruppen. Den viktigste årsaken til valget om assistert retur er en opplevelse av en forverret situasjon i Norge. Flere returnerte beskrev en situasjon med krevende forpliktelser etter retur. Dette gjelder særlig kvinner som har vært ofre for menneskehandel. Mange har pådratt seg betydelig gjeld i forbindelse med reisen til Europa. For å kunne reetablere seg i Nigeria er det en forutsetning at de ikke lenger har gjeld og forpliktelser. Trygghet, forutsigbarhet, kunnskap og kvalifikasjoner er grunnleggende forutsetninger for at returnerte skal kunne gjennomføre en vellykket reetablering i Nigeria.

  • Utlendingsdirektoratet
  • Sine Plambech, Erlend Paasche, May-Len Skilbrei
  • Universitetet i Oslo (UiO)
Intervju
Dokumentstudier
Statistikk