Arealdimensjonen i byvekstavtalene for Bergensområdet

Evaluering|

Utredninger knyttet til samordnet bolig-, areal transportplanlegging i byområdene som omfattes av ordningen med byvekstavtaler (Deloppdrag 2a). Rapporten beskriver erfaringer med samvirket mellom byvekstavtaler og arealplanlegging i Bergensområdet.

  • Kommunal- og moderniseringsdepartementet
  • Gro Sandkjær Hanssen, Marianne Millstein
  • Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR), OsloMet - storbyuniversitetet
Intervju
Dokumentstudier