Anskaffelser av arbeidsmarkedstjenester

Evaluering|

Arbeidsmarkedstjenester anskaffes på ulike måter, i hovedsak ved bruk av anbudskonkurranser og ved avtaler med forhåndsgodkjente leverandører. De ulike anskaffelsesformene brukes på ulike tiltak. Anskaffelsesformene følger i utgangspunktet hvert sitt standardiserte opplegg og hvert sitt standardiserte dokumentsett. I praksis er det likevel forskjeller på hvordan de enkelte anskaffelsene innrettes og følges opp, og hva som er resultatene av de ulike anskaffelsene. Forskjellene er ikke nødvendigvis knyttet til anskaffelsesformen, men til lokale forskjeller i praksis og rutiner hos NAV fylke. Nøkkelen til bedre anskaffelser synes først og fremst å ligge i ytterligere forbedringer av begge anskaffelsesformene og læring på tvers av formene, heller enn en avveiing av om den ene anskaffelsesformen gir bedre tjenesteleveranser enn den andre.

  • Arbeidsdepartementet
  • Pöyry, PROBA Samfunnsanalyse
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier
Statistikk