Anbefalinger til økt bioenergisatsning innenfor veksthusnæringa

Evaluering|

Beskrivelse av status for energibruken i veksthusnæringen, og skranker og muligheter knyttet til en omlegging av energibruken i veksthus til bioenergi. Vurdering av mulige behov for samarbeid i verdikjeden fra skog til energibruk i veksthus. Konkrete vilkår for tilskudd. Vurdering av arbeidsgruppens forslag i forhold til ENOVAs varmeordning, og sikre at det skjer en koordinering.

  • Landbruks- og matdepartementet
  • Inger Solberg, Svein Guldal, Nils S. Melbøe, Bjørn Håvard Evjen, Gaute Nøkleholm, Jon Røine, Johannes Ingvoldstad
  • Evalueringskomité/Utvalg
Dokumentstudier
Statistikk