Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Analyser av lettfraksjon fra fragmenteringsverk

Evaluering

Analyser av lettfraksjon fra fragmenteringsverk prøvetaking høsten 2007

Statens forurensnignstilsyn (SFT) ønsker å kartleggeinnholdet av prioriterte miljøgifter i lettfraksjon/fluff fra norske fragmenteringsverk. Hjellnes Consult AS har fått i oppdrag å foreta prøvetaking og analyser. Det er foretatt prøvetaking og analyser av tilsammen 8 prøver av ulike fluff/lettfraksjoner fra fragmentering av metallavfall. Analysene har blant annet omfattet tungmetaller, PCB og andre kloroganiske forbindelser, PAH, mineralolje og bromerte flammehemmere. Undersøkelen har ikke avdekket noen systematiske forskjeller i forurensningsinnholdet mellom de grove og de fine fluff/lettfraksjonene fra de ulike anleggene.

Publisert

Eier

Miljødirektoratet

Utgiver

Statens forurensningstilsyn

Utfører

Hjellnes Consult

Forfatter

Lars Roar Hovde

Språk

norsk (bokmål)