Analyse av Forskningsløft i nord

Evaluering|

Analyse av forskningsprogrammet Forskningsløft i nord. Analysen er et innspill til arbeidet med Forskningsrådets nye regionale satsing.

  • Norges Forskningsråd
  • André Flatnes, Harald Furre
  • Oxford Research
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier
Observasjon