Analyse av årsakssammenhenger til uønskede løftehendelser

Evaluering|

Målet har vært å identifisere trender og evaluere de direkte bakenliggende årsakene for alle uønskede løftehendelser i petroleumsvirksomheten til havs i perioden 2005-1010. Omfanget i denne rapporten er begrenset til de løftehendelsene som har blitt gransket. Hendelsene er gruppert i hendelser med offshorekraner, hendelser i boreområdet og andre hendelser. Trender diskuteres og sammenlignes med de tidligere analysene. Eventuelle forskjeller mellom flytende innretninger og innretninger plassert på havbunnen er også vurdert. Emneord: Sikkerhet, Ulykker, Løftehendelser, Materialtransport, Norsk sokkel

  • Petroleumstilsynet
  • Peter Chr. Sandvik, Bodil Aamnes Mostue, Matthias Nowak, Frøydis Solaas
  • Marintek
Dokumentstudier