Alternatives to the use of flame retarded EPS in buildings

Evaluering|

Undersøkelsen har evaluert utvalgte alternativer til flammehemmet EPS brukt som isolasjonsmateriale i bygninger. EPS er flammehemmet med miljøgiften HBCD. Materialene er blitt vurdert med hensyn til deres tekniske egenskaper, brannsikkerhet, miljø- og sunnhetsprofil og pris. For samtlige av de undersøkte anvendelsene av EPS, markedsføres det i dag alternative isoleringsmaterialer. Prisen for de rimeligste alternativene varierer fra mer eller mindre det samme som EPS til omkring 30% mer avhengig av anvendelsesområde.

  • Klima- og forureiningsdirektoratet
  • Carsten Lassen, Jakob Maag, Linda Høibye, Michael Vesterlykke, Tommy Lundegaard
  • COWI A/S, Danmark, COWI AS, Norge
Dokumentstudier
Statistikk
Observasjon