Alternative finansieringsformer for arbeid med bistand

Evaluering|

Arbeid med bistand er et arbeidsmarkedstiltak for personer med nedsatt arbeidsevne. Ordinært finansierer NAV tiltaket med en fast sats til tiltaksarrangørene, til dekning av lønn for tilretteleggere som jobber i tiltaket. Det pågår et forsøk for å prøve ut to alternativer finansieringsformer for tiltaket, begge med en differensiering av tilskuddet etter deltakernes bistandsbehov, samt en bonus til tiltaksarrangøren dersom deltakeren får fast ansettelse. Det er blitt evaluert hvordan de to forsøksmodellene fungerer.

  • Arbeidsdepartementet
  • Pöyry, PROBA Samfunnsanalyse
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier