Å sende en bekymringsmelding - eller la det være?

Evaluering|

Dette er en rapport fra en kartlegging av samarbeidet mellom barnehage og barnevern, utført på oppdrag av Kunnskapsdepartementet i samarbeid med Barne- og likestillingsdepartementet. Det konkluderes blant annet med at det fortsatt er et uavklart spørsmål om barnehagene melder for lite til barnevernet. Det som imidlertid kan trekkes ut av resultatene fra kartleggingen er at det sannsynligvis er mulig å øke meldingsandelen fra barnehagene hvis dette er målsettingen

  • Kunnskapsdepartementet
  • Elisabeth Backe-Hansen
  • Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA)
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier