A Framework for Analysing Participation in Development

Evaluering|

Studien presenterer et generelt rammeverk for å analysere folkelig deltakelse i bistanden; hvordan lokalbefolkningen kan involveres i de tiltak som angår dem og hvilke forutsetninger som må være tilstede for at de skal kunne delta i og få eierskap til utviklingstiltak.

  • Direktoratet for utviklingssamarbeid
  • Oxford Policy Management
Intervju
Spørreskjema
Observasjon