Last ned som PDF

101 sider

4.58 MB

Forsiden av dokumentet Salt smart

Evaluering

Salt smart miljøkonsekvenser ved salting av veger - en litteraturgjennomgang

Carl Einar Amundsen i Bioforsk har vært hovedansvarlig for litteratursammenstillingen. Jørn Arntsen og Kjersti Wike har vært kontaktpersoner ved Statens vegvesen. Resultatene finnes i to rapporter: 1. Teknlogirapport nr. 2535 som referer og oppsummerer litteraturen som er brukt og gir konklusjoner og anbefalinger for videre arbeid innen de fire hovedtemaene: overflatevann, grunnvann, flora og fauna og overvannshåndtering og andre tiltak mot spredning og effekter av veisalt. 2. Teknologirapport nr. 2540 hvor alle sammendrag eller abstracts av litteraturreferanser er gjengitt.

Publisert

Eier

Statens vegvesen

Utfører

NIBIO - Norsk institutt for bioøkonomi

Forfattere

Carl Einar Amundsen, Helen French, Ståle Haaland, Per Anker Pedersen, Gunnhild Riise og Roger Roseth

Språk

norsk (bokmål)