Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Kortnebbgås i Nord-Trøndelag våren 2008

Evaluering

Kortnebbgås i Nord-Trøndelag våren 2008

Denne rapporten sammenfatter registreringer av den Svalbard-hekkende bestanden av kort-nebbgås Anser brachyrhynchus som raster i Nord-Trøndelag om våren. Hele bestanden, på om lag 60 000 gjess, raster her, med hovedtyngde i perioden fra midten av april til midten av mai. Det er hovedsakelig kommunene Steinkjer, Inderøy, Verdal og Levanger som har kort-nebbgjess rastende, med en fordeling av gjess på henholdsvis 56, 12, 16 og 16 prosent. Våren 2008 beitet en stor andel av gjessene på stubbmark med spillkorn og uhøstet kornåker i lengre perioder av oppholdet. Den dårlige høsten 2008 medførte at tilgangen var god på denne type habitat. Utover i sesongen, og etter hvert som andre habitattyper ble tilgjengelig og mer attraktive, skiftet gjessene over mot gresseng og nysådde kornåkre.

Publisert

Eier

Miljødirektoratet

Utgiver

Direktoratet for naturforvaltning

Utfører

Norsk institutt for naturforskning (NINA)

Forfattere

Ingunn M. Tombre, Per Ivar Nicolaisen, Pål-Iver Ødegaard, Jesper Madsen og Jannik Hansen

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

978-82-426-2020-0