Last ned som PDF

20 sider

0.17 MB

Forsiden av dokumentet Evaluering av oppleieordningen av kilenotfiske etter laks i Trondheimsfjorden

Evaluering

Evaluering av oppleieordningen av kilenotfiske etter laks i Trondheimsfjorden

Rapporten vurderer hvordan oppleieordningen av kilenøter i Trondheimsfjorden har virket på fisket i elv og sjø samt på gytebestanden av laks i trondheimsfjordelvene i 2005. Undersøkelser i et år er for lite til å gi en grundig evaluering av ordningen, og resultatene som blir presentert her må betraktes som foreløpige.

Publisert

Eier

Miljødirektoratet

Utgiver

Miljødirektoratet

Utfører

Norsk institutt for naturforskning

Forfattere

Peder Fiske, Torbjørn Forseth, Lars Petter Hansen og Nils Arne Hvidsten

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

82-426-1710-4