Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Evaluering av tilskuddsordning for helse- og rehabiliteringstjenester

Evaluering

Evaluering av tilskuddsordning for helse- og rehabiliteringstjenester delrapport 2

Dette er delrapport 2 av tre delrapporter i tilknytning til evalueringsarbeidet av Raskere tilbake. Hensikten med tilskuddsordningen for helse- og rehabiliteringstjenester (Raskere tilbake), er å bidra til at personer som mottar sykepenger, skal komme raskere tilbake i arbeid enn de ellers ville gjort. Hovedtemaet i denne rapporten er fastlegenes bruk av "Raskere tilbake". Rapporten bygger på en landsomfattende spørreundersøkelse gjennomført i desember 2008.

Publisert

Eier

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Utfører

Samfunns-og næringslivsforskning (SNF)

Forfattere

Egil Kjerstad og Tor Helge Holmås

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

978-82-491-0678-3