Last ned som PDF

161 sider

2.46 MB

Forsiden av dokumentet NOU 2024: 15 - En bedre regulert drosjenæring

NOU

NOU 2024: 15 - En bedre regulert drosjenæring

Drosjeutvalget ble oppnevnt 11. mai 2022 for å se på drosjereguleringen i et helhetlig perspektiv. I delutredning II utreder utvalget tiltak for å sikre et tilfredsstillende drosjetilbud i hele landet, krav til taksameter- og kontrollutrustning, innholdet i sentraltilknytningsplikten, arbeidsforhold og kontroll og tilsyn med næringen.

Publisert

Eier

Samferdselsdepartementet

Utgiver

Samferdselsdepartementet

Språk

norsk

Tema

Yrkestransport