Last ned som PDF

80 sider

1.71 MB

Forsiden av dokumentet Rettsavgjørelser om menneskehandel

Statusrapport

Rettsavgjørelser om menneskehandel

Oversikten om menneskehandel er utarbeidet av Koordineringsenheten for ofre for menneskehandel (KOM). KOM skal være pådriver for tverretatlig samarbeid.

Publisert

Eier

Politidirektoratet

Språk

norsk

ISBN

9788282561471