Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Fagrapport til strategisk konsekvensutredning av fornybar energiproduksjon til havs - Kraftsystem og nettilknytning

Evaluering

Fagrapport til strategisk konsekvensutredning av fornybar energiproduksjon til havs - Kraftsystem og nettilknytning

Rapporten er en fagutredning for nett og kraftsystem i forbindelse med Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) strategiske konsekvensutredning for vurdering av de 15 aktuelle områdene for Havvind. Arbeidet er gjort ved vurdering av hvert enkelt av de 15 områdene, men uten å gjøre dyptgående nett- eller systemanalyser. Det er tatt hensyn til forutsetningene om at bunnfaste lokaliteter nærme land skal vurderes med størrelse 200MW, de 2 bunnfaste områdene i sydlige Nordsjøen og områdene for flytende produksjon er alle vurdert med størrelse 1000MW. Kapasitet i eksisterende nett og kjente planer for ny nettutbygging er tatt med ved vurderingen. Videre er det basert på at det i de fleste områder bygges og planlegges store mengder ny fornybar produksjon på land, som vind og vannkraft, frem til 2020 i forbindelse med det felles sertifikatmarkedet med Sverige. Denne nye produksjonen vil i stor grad belegge eksisterende og ny nettkapasitet og derved gjøre det meget krevende og kostbart å ta inn mange av de planlagte mulige havvindområdene.

Publisert

Eier

Norges vassdrags‐ og energidirektorat

Utførere

Statnett og Statnett SF

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

978-82-410-0847-4