Last ned som PDF

46 sider

0.55 MB

Forsiden av dokumentet Prosjekter for evaluering av etterutdanning for yrkessjåfører

Evaluering

Prosjekter for evaluering av etterutdanning for yrkessjåfører

Rapporten presenterer resultatene av et forprosjekt for å utvikle evalueringsprosjekter av den nye etterutdanningen for yrkessjåfører. Rapporten er basert på intervjuer og litteraturstudier, og munner ut i en serie evalueringsforslag innen fem forskjellige områder: strukturelt nivå, effekter i bedriftene, praksis i undervisningsinstitusjonene, sjåførenes individuelle utbytte og kvantitative forbedringer.

Publisert

Eier

Statens vegvesen

Utfører

Transportøkonomisk institutt

Forfattere

Beate Elvebakk, Thorkel Christie Askildsen, Torkel Bjørnskau, Jørgen Aarhaug, Kåre H. Skollerud og Leif Chr. Lahn

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

978-82-480-1297-9