Last ned som PDF

44 sider

0.61 MB

Forsiden av dokumentet Arbeidsinkludering og arbeidsmotivasjon i et komparativt perspektiv

Evaluering

Arbeidsinkludering og arbeidsmotivasjon i et komparativt perspektiv

I dette prosjektet har vi undersøkt noen sentrale forventninger innenfor et velferdskritisk perspektiv, nemlig at 1) arbeidsmotivasjonen svekkes over tid i sjenerøse velferdsstater, 2) at arbeidsmotivasjonen er lavere i mer sjenerøse velferdsstater, 3) at sosiale ulikheter i arbeidsmotivasjon og sysselsetting vil være lavere i mer sjenerøse velferdsstater. Disse forventingene er blitt undersøkt på ulike måter. Én artikkel har benyttet data om arbeidsmotivasjon fra Norge over tid, i mens en annen har anlagt et komparativt perspektiv ved hjelp av data om arbeidsmotivasjon i fra 18 europeiske velferdsstater. En tredje artikkel har undersøkt sammenhengen mellom familiepolitikk og kvinners holdninger til kvinners rolle i arbeidsliv og omsorg. En fjerde artikkel har undersøkt om helse, en sentral ressurs for deltakelse i arbeidslivet, blant lavt utdannede er høyere i mer sjenerøse velferdsstater. En femte artikkel diskuterer relevansen av forventingene i det velferdskritiske perspektivet for den norske konteksten ved hjelp av forskning og data om arbeid, arbeidsmotivasjon, uføretrygd og sykefravær. I tillegg presenteres deskriptiv statistikk om sysselsetting blant ulike svakerestilte grupper i arbeidsmarkedet fra 15 europeiske land. Dette prosjektet har vært finansiert av NAV gjennom programmet FARVE - forsøksmidler arbeid og velferd.

Publisert

Eier

NAV Arbeids- og velferdsetaten

Utfører

OsloMet - storbyuniversitetet

Forfattere

Kjetil van der Wel, Knut Halvorsen og Espen Dahl

Språk

norsk (bokmål)