Last ned som PDF

264 sider

1.07 MB

Forsiden av dokumentet Evaluering av integreringstilskuddet

Evaluering

Evaluering av integreringstilskuddet flyktningenes rammetilskudd

Det viktigste formålet med integreringstilskuddet er at dette skal bidra til å nå målsetningene om rask og god bosetning og et godt bosettings- og integreringsarbeid med sikte på at de bosatte skal komme i jobb og greie seg selv. Hovedmålsetningen med evalueringen er todelt: i) en evaluering av integreringstilskuddets måloppnåelse, og ii) evaluering av de administrative sidene ved integreringstilskuddet, herunder Beregningsutvalgets kartlegging av kommunenes flyktningrelaterte utgifter. Rapporten inneholder også forslag til hvordan tilskuddsordningen kan forbedres.

Publisert

Eier

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Utfører

Telemarksforskning

Forfattere

Bent A. Brandtzæg, Mari Torvik Heian, Lars Håkonsen, Trond Erik Lunder, Knut Løyland og Geir Møller

Språk

norsk (bokmål)