Last ned som PDF

99 sider

0.61 MB

Forsiden av dokumentet Tilbake til start?  Erfaringer med kjøpesenterstoppen i fire fylker og hos fire kjøpesentereiere

Evaluering

Tilbake til start? Erfaringer med kjøpesenterstoppen i fire fylker og hos fire kjøpesentereiere

Regjeringen innførte i 1999 den såkalte kjøpesenterstoppen: Rikspolitiske bestemmelser om midlertidig etableringsstopp for kjøpesentre utenfor sentrale deler av byer og tettsteder. Bestemmelsen trådde i kraft 1. februar 1999 og opphørte 1. februar 2004. Miljøverndepartementet har satt i gang dette oppdraget der formålet er å vurdere virkningene av bestemmelsen, rikspolitisk bestemmelse som virkemiddel og innhente erfaringer fra arbeidet med fylkesdelplaner som følger opp bestemmelsen. Noen av funnene i rapporten viser at kjøpesenterstoppen kom for sent til å demme opp for eksternt beliggende kjøpesentre.

Publisert

Eier

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utgiver

Miljøverndepartementet

Utfører

Civitas AS

Språk

norsk (bokmål)

Analysekriterier

erfaringer