Last ned som PDF

30 sider

0.54 MB

Forsiden av dokumentet Regionforstørring og utslipp av klimagasser

Evaluering

Regionforstørring og utslipp av klimagasser

Det er et mål innenfor regional- og samferdselspolitikken at veiutbyggingen skal medvirke til regionforstørring. Dette målet kan imidlertid være i konflikt med målene i den nasjonale klimapolitikken. Rapporten inneholder foreløpig vurdering av konsekvensene av regionforstørring for transportarbeid og utslipp av klimagasser.

Publisert

Eier

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utgiver

Kommunal- og regionaldepartementet

Utfører

Transportøkonomisk institutt

Forfatter

Øystein Engebretsen

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

978-82-480-0908-5