Last ned som PDF

146 sider

3.55 MB

Forsiden av dokumentet Raskere tilbake

Evaluering

Raskere tilbake organisering, kompetanse, mottakere og forløp i 120 tilbud til sykmeldte

Ordningen Raskere tilbake som egentlig heter Tilskudd til helse og rehabiliteringstjenester for sykmeldte, kan hevdes å være den største satsningen noensinne i Norge for å redusere sykefraværet. Denne rapporten inneholder en kartlegging og systematisering av tilbudene i ordningen Raskere tilbake. Studien vil også være et viktig utgangspunkt for neste delprosjekt i evalueringen som skal se på hvordan tilbudene må være innrettet for at de faktisk skal bidra til en raskere tilbakeføring til arbeidslivet.

Publisert

Eier

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Utgiver

Arbeidsdepartementet

Utfører

Norce Norwegian Research Centre As

Forfattere

Randi Wågø Aas, Astrid Solberg og John Strupstad

Språk

norsk (bokmål)