Last ned som PDF

99 sider

0.85 MB

Forsiden av dokumentet Kasusundersøkelse – innføringstilbud for minoritetsspråklige elever

Evaluering

Kasusundersøkelse – innføringstilbud for minoritetsspråklige elever

Rambøll Management Consulting leverer med dette rapport for kasusundersøkelse om innføringstilbud på oppdrag for Utdanningsdirektoratet. Rambøll gjennomførte i 2014 - 2016 en evaluering av særskilt språkopplæring og innføringstilbud på oppdrag for Utdanningsdirektoratet. I evalueringen fremkom det at 17 av 19 fylker har en form for innføringstilbud til nyankomne minoritetsspråklige elever i videregående opplæring. Videre har flertallet av landets kommuner også en eller annen form for innføringstilbud, enten ved egne skoler for innføringstilbud og opplæring av nyankomne minoritetsspråklige elever, eller ved ordinære barne- og ungdomsskoler. Hensikten med denne undersøkelsen har vært å gå i dybden på et utvalg innføringstilbud i kommuner og fylkeskommuner. Utdanningsdirektoratet ønsker en detaljert beskrivelse av organiseringen av og innholdet i ulike innføringstilbud, og en vurdering av hva som skal til for at innføringstilbud vurderes som et egnet tilbud til nyankomne minoritetsspråklige elever med svake norskkunnskaper.

Publisert

Eier

Utdanningsdirektoratet

Utfører

Rambøll Norge AS

Språk

norsk

Kilde

www.udir.no