Last ned som PDF

170 sider

26.43 MB

Forsiden av dokumentet Statens eierrapport 2023

Statusrapport

Statens eierrapport 2023

Staten forvalter store verdier på vegne av fellesskapet gjennom direkte eierskap i 69 selskaper, som har til sammen over 336 000 ansatte. Regjeringen har mål om at statlig kapital og eierskap skal bidra til økt eksport, utvikling av nye grønne verdikjeder og flere lønn- somme arbeidsplasser. Årets rap- port viser at selskapene med statlig eierandel står for en betydelig del av verdiskapingen i landet og bidrar til innovasjon og fremskritt på mange områder.

Publisert

Eier

Nærings- og fiskeridepartementet

Språk

norsk