Last ned som PDF

82 sider

2.03 MB

Forsiden av dokumentet HÅNDTERING AV RADIOAKTIVT AVFALL
Utredning av kapasitet frem til år 2100

Forhåndsutredning

HÅNDTERING AV RADIOAKTIVT AVFALL Utredning av kapasitet frem til år 2100

På oppdrag for Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) har Menon Economics gjennomført en utredning av behov for kapasitet til håndtering av radioaktivt avfall frem mot år 2100. Formålet med utredningen er å ha et oppdatert og utvidet kunnskapsgrunnlag for å sikre en god håndtering av radioaktivt avfall fremover. Arbeidet består av en grundig vurdering av nåværende og fremtidige avfallsstrømmer, typer avfall, og nødvendig kapasitet i avfallshåndteringen for radioaktivt avfall

Publisert

Eier

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet

Utfører

Menon Economics AS