Last ned som PDF

56 sider

1.77 MB

Forsiden av dokumentet Urban background levels of dioxin and PCB in Oslo

Evaluering

Urban background levels of dioxin and PCB in Oslo

Byer og tettsteder er kjent som områder med forhøyete dioksin- og PCB-konsentrasjoner i luft. Disse to substansgrupper er de mest kjente klorerte organiske miljøgifter. Disse forbindelser har i lengre tid vært i fokus på grunn av toksisitet, bioakkumulering (anrikning i både mennesker og dyr) og persistens (vanskelig nedbrytbarhet). Direkte menneskelig opptak fra kontaminert byluft er av marginal betydning. Hovedargumentet for å studere byluft er derimot at her forventer man viktige kilder for dioksiner og PCB. Disse stoffer kan så transporteres med luftstrømninger til jordbruksområder og havområder hvor de gjennom avsetning, opptak og bioakkumulering kan komme opp i konsentrasjoner som i noen tilfeller er grunn til bekymring for både helse og miljø. For å kunne sette i gang reduserende tiltak må man kjenne til alle relevante kilder.

Publisert

Eier

Miljødirektoratet

Utgiver

Miljødirektoratet

Utfører

Norsk institutt for luftforskning

Forfattere

Martin Schlabach og Dag Tønnessen

Språk

engelsk