Last ned som PDF

75 sider

2.09 MB

Forsiden av dokumentet Styring av arealutvikling på områdenivå

Forhåndsutredning

Styring av arealutvikling på områdenivå

Rapporten diskuterer implikasjonene av bruk av formelle og uformelle arealplanverktøy på områdenivå, og vurderer tiltak (inkludert endring i regelverk) som gir bedre strategiske rammer for styring av arealutvikling på områdenivå. Diskusjonene er basert på en litteraturstudie, en workshop (fokusgruppeintervju) med nøkkelaktører fra eiendomsbransje, kommune, plankonsulenter og forskning/universitet, og dybdeintervjuer med informanter fra statlige sektormyndigheter og kommune.

Publisert

Eier

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utgiver

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utfører

OsloMet - storbyuniversitetet

Forfattere

Gro Sandkjær Hanssen og Ragnhild Skogheim

Språk

norsk

ISBN

9788283092967

Tema

Plan, bygg og eiendom

Nøkkelord

byutvikling

Virkemidler

digitalisering

Analysekriterier

treffsikkerhet virkning/effekt mulighetsrommet