Last ned som PDF

64 sider

4.89 MB

Forsiden av dokumentet Grunnlag for veileder om revisjon av kommunale arealplaner

Forhåndsutredning

Grunnlag for veileder om revisjon av kommunale arealplaner

Denne utredningen er ment å gi Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) et faglig og erfaringsbasert grunnlag for å utarbeide en veileder for revisjon av kommunale arealplaner. Utredningen er utarbeidet av Holth & Winge (prosjektansvarlig), Henning Larsen, NINA, Norkart og Rambøll Management Consul�ng. Utredningen viser hvordan kommunene kan gå frem for å gjennomføre en arealplanrevisjon som et prosjekt. Det vil si at det foretas en systema�sk og strategisk gjennomgang av vedtate arealplaner, med sikte på å sikre et plangrunnlag som er oppdatert med hensyn �l dagens kunnskap, lovverk og poli�kk. Et slikt prosjekt kan betegnes som en «planvask». Dersom kommunene gjennomfører en planvask, legges det et grunnlag for å innføre arealplanrevisjon som en ru�ne.

Publisert

Eier

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utførere

Holth & Winge, Henning Larsen Architects AS, Norsk institutt for naturforskning, Rambøll Norge AS og Norkart AS

Språk

norsk