Last ned som PDF

159 sider

23.5 MB

Forsiden av dokumentet Kartlegging av nyere fraksjoner av farlig avfall i bygg

Evaluering

Kartlegging av nyere fraksjoner av farlig avfall i bygg

Det er kjent at en rekke historiske bygningsmaterialer/-deler i norske bygninger inneholder miljøgifter i et slikt omfang at bygningsmaterialene/-delene ved riving/fjerning er farlig avfall. Lenge har det vært mistanke om at det kan forekomme andre miljøfarlige stoffer i historiske bygningsmaterialer/- deler, enn dem man hittil kjenner til. En rekke forskjellige bygningsmaterialer/-deler er derfor undersøkt for innhold av flere miljøgifter Undersøkelsen bygger på kjemisk analyse av 81 materialprøver og på analyseresultater fra over 600 tidligere utførte kjemiske analyser. Hvilke miljøgifter det enkelte bygningsmateriale har blitt analysert for er valgt ut fra eksisterende kunnskap om disse materialene i andre sammenhenger.

Publisert

Eier

Miljødirektoratet

Utgiver

Miljødirektoratet

Utfører

Norconsult Norge AS

Forfattere

Steinar Amlo og Katrine Bakke

Språk

norsk (bokmål)