Last ned som PDF

45 sider

0.78 MB

Forsiden av dokumentet Health effects of amines and derivatives associated with CO2 capture

Evaluering

Health effects of amines and derivatives associated with CO2 capture

Folkehelseinstituttets (FHI) vurderinger av risiko for helseskade i forhold til utslipp av aminer, nitrosaminer og nitraminer i forbindelse med drift av CO2 fangst anlegg. FHI gjorde også konkrete vurderinger om risikoestimat av eksponering av nitrosaminer og nitraminer som kan dannes i slik bruk, spesifikt Nitrosdimetylamin (NDMA). Selv om det antas at nitraminer er mindre potente som kreftfremkallende enn nitrosaminer anbefaler FHI pga. usikkerheter og kunnskapsmangel at man benytter risikoestimatet for nitrosaminet NDMA også for nitraminene. FHI anbefaler maksimalnivåer som gir neglisjerbar eller minimal risiko for kreft ved eksponering for disse stoffene. FHI finner derfor at den samlede mengden av nitrosaminer og nitraminer ikke bør overstige 0,3 ng/m3 (nanogram/m3) luft.

Publisert

Eier

Miljødirektoratet

Utgiver

Miljødirektoratet

Utfører

Folkehelseinstituttet

Forfattere

Marit Låg, Birgitte Lindeman, Christine Instanes, Gunnar Brunborg og Per Schwarze

Språk

engelsk

ISBN

978-82-8082-462-2