Last ned som PDF

15 sider

1.35 MB

Forsiden av dokumentet Et helhetlig forskningssystem for åpen, skjermet og gradert forskning

Forhåndsutredning

Et helhetlig forskningssystem for åpen, skjermet og gradert forskning Sluttrapport

Et helhetlig nasjonalt forskningssystem må bygge på dagens forskningssystem for åpen forskning og på forsvarssektorens forskningssystem som, i tillegg til åpen forskning, også håndterer skjermet og gradert forskning. Forskningssystemet skal være så åpent som mulig og så lukket som nødvendig. Deltagelse fra enkeltforskere og institusjoner bygger på frivillighet, men det påligger hver enkelt forsker og institusjon å sikre at informasjon og forskning som er skjermingsverdig faktisk skjermes. Forslaget til et helhetlig forskningssystem for åpen, skjermet og gradert forskning har fire hovedelementer:  Tydelig definisjon av skillet mellom den åpne og den skjermede delen i et helhetlig forskningssystem.  Øke antallet aktører (noe) i den skjermede delen, herunder etablere flere og mer fleksible muligheter for at forskere skal kunne ta del i overgangene fra åpen til skjermet og gradert forskning.  Styrke den strategiske kapasiteten og styringen av den sivile FoU-innsatsen på forsvar, sikkerhet og beredskap.  Benytte Forskningsrådet rolle som finansiør og forskningspolitisk rådgiver for å bringe sammen aktører fra ulike sektorer og fagområder.

Publisert

Eier

Norges forskningsråd

Utførere

Norges forskningsråd, Forsvarets forskningsinstitutt og Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Mottakere

Forsvarsdepartementet og Kunnskapsdepartementet

Språk

norsk