Last ned som PDF

66 sider

1.72 MB

Forsiden av dokumentet Lange tidsserier for miljøovervåkning og forskning

Evaluering

Lange tidsserier for miljøovervåkning og forskning Rapport nr. 2 - Viktige terrestriske og limniske dataserier

Arbeidsgruppa har gjennomført en kartlegging av eksisterende tidsserier og gjort en vurdering av status og muligheter for videreføring av disse seriene. I tillegg til denne rapporten legges resultatene av arbeidgruppas arbeid fram i form av en database (metabase) med informasjon om eksisterende tidsserier for terrestriske og limniske systemer. 276 tidsserier var lagt inn i metabasen pr. 07.02.03. Disse dannet grunnlaget for arbeidsgruppas vurderinger og anbefalinger.

Publisert

Eier

Norges forskningsråd

Språk

norsk