Last ned som PDF

142 sider

0.95 MB

Forsiden av dokumentet Evaluering av SkatteFUNNs adferdsaddisjonalitet

Evaluering

Evaluering av SkatteFUNNs adferdsaddisjonalitet i hvilken grad har SkatteFUNN ført til endret FoU-adferd i bedriftene?

Evalueringen undersøker SkatteFUNNs adferdsaddisjonalitet. Teoretisk er evalueringen basert på det ressursbaserte perspektiv. Det empiriske tilfanget omfatter et års kohort av SkatteFUNN-bedrifter som er tilspurt to ganger: når deres FoU-prosjekt startet og etter dets avslutning. Hovedfunnet er at bedrifter med liten FoU-erfaring, men som har et godt ressurs grunnlag, har gode dynamisk kapabiliteter og har entreprenøriell orientering i størst grad opplever positivt endret FoU-adferd som et resultat av SkatteFUNN-ordningen

Publisert

Eier

Statistisk sentralbyrå

Utfører

Nordlandsforskning

Forfattere

Gry Agnete Alsos, Tommy Clausen, Elisabet Ljunggren og Einar Lier Madsen

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

978-82-7321-565-9